2008-10-08

När ska företagen och deras ledare få ta sitt ansvar fullt ut i marknadsekonomin?

Alltså, jag förstår att i en så akut finanskris som nu, riksbanker runt jorden måste gå in och garantera folks pengar med - folks pengar (!).

Men det har gått väl långt när sossarnas ledare Mona Sahlin och en Volvo-arbetare (yngre tjej) i TV kräver att vi skattebetalare ska gå in och rädda företaget Volvo?! No way!

Socialdemokraternas eviga tro på att regeringen/staten ska styra arbetsmarknaden istället för att låta konsumenternas efterfrågan styra, har inget stöd i dagens svenska verklighet. Vi lever i en marknadsekonomi. Pengar på fel ställe löser ingenting, Mona Sahlin! Klokskap, reservresurser och o-paniska åtgärder är viktigt.

Vi har marknadsekonomi med fria företag som styrs (ska styras) av marknaden och skötas av företagsledare. Men med ekonomiska styrmedel kan och ska en regering givetvis driva långsiktig samhällsutveckling i önskad riktning. Istället har staten låtit Sverige bli nästan beroende av bilbranschen genom att så oerhört många jobbar i den, ca 140.000 människor!

Mona Sahlins resonemang liknar varvsindustrin på 1970-talet, där oerhört mycket friska pengar slängdes efter dåliga, trots att framför allt varvsindustrin var dömd. Det var billigare att tillverka fartyg i Sydkorea. Eftersom man inte satte villkor på förändringar, utan bara slängde in pengar, försvann all skeppsbyggarkunskap, som Sverige var känt för i världen. Det stod oss alla oerhört dyrt, även på längre sikt!

1. Volvo, för att ta det mest aktuella exemplet, borde för länge sedan ha förstått att en majoritet av världens bilköpare skulle vända i miljöfrågan och förstå, både med hjärnan och plånboken, att det var dags att köra en miljövänligare bil än Volvos bensinslukare. Säkerhetstänkandet, Volvos varumärke, borde kunna kombineras med litenhet och god miljödrift. Man kan undra om deras ägare Ford kommer att öveleva, när inte heller det stora märket har förstått marknaden.

2. Regeringen (den sosseledda var det då) borde för länge sedan, med ekonomiska styrmedel, tvingat bilskaparna att ta fram mindre, miljövänligare bilar / persontransporter. Redan på 70-talet hade vi en mycket djup oljekris i världen, som också drabbade Sverige hårt. Men s-regeringen var inte ett smack intresserad, kunnig eller villig att styra över till större olje- och bensin-oberoende. Åkeri- och fordonstillverkarnas lobbyfolk och sossefacket (skuggregeringen) LO var alltför starka in till fackets bästa vän: sossarna.

3. Ohemula bonusar till välbetalda chefer, som inte ens behöver göra sitt jobb rätt, är stöld och löjliga. Dom har redan så hög lön, som det går att leva bra på i Sverige. Bonus ska bara ges den som gjort ett extraordinärt bra jobb, utöver det förväntade.
Det värsta exemplet är försäkringsbolaget Skandia, där chefer beviljade sig själva både enorma pengar i "bonus" trots ett dåligt jobb och dessutom stal pengar för att renovera lägenheter etc. Money makes you greedy! Tacka vet jag Handelsbanken! Där har bossen en rejäl lön och inte en spänn i bonus.

Nej, det är en sak att regeringen måste förbättra regler och sänka kostnader för små- och medelstora företag, satsa stort på forskning för nya branscher samt ge individerna som blir arbetslösa stöd genom a-kassan, utbildningsåtgärder, starta-eget-stöd etc.
- Det är en helt annan sak att hålla dåliga företagsledningar och hopplöst konservativa branscher under armarna!
Skärp er, företagsledare!